Přihláška
do soutěže

Vyplněním tohoto formuláře se dobrovolně registruji do projektu „Rodinné zápolení 2024 – RoZa“ a souhlasím s využitím uvedených osobních údajů pro interní účely pořadatele soutěže.

Pro platnou registraci je potřeba vyplnit údaje alespoň jednoho rodiče a jednoho dítěte.

Z organizačních důvodů je vždy v pátek před akcí vypnuta možnost přihlásit se elektronicky. Přihlášku lze vyplnit i přímo na akci.

e-mail:
info@rodinnezapoleni.cz

telefon:
+420 474 637 488

Soutěž vyhlašuje statutární město Chomutov